top of page

Koncepcja otrzymała nagrodę w konkursie na projekt domu neutralnego klimatycznie, inspirowanego tradycyjną architekturą województwa mazowieckiego, organizowanym przez Warszawski Oddział Stowarzyszenia Architektów Rzeczpospolitej Polskiej oraz Samorząd Województwa Mazowieckiego. Celem architektów było stworzenie wzorcowej koncepcji domu neutralnego klimatycznie, o cechach i rozwiązaniach współczesnych, a jednocześnie dopasowanego do tradycyjnego krajobrazu kulturowego części województwa mazowieckiego.

Projekt interpretuje charakterystyczne elementy budownictwa regionu i przekłada je na język współczesny, czego przykładem jest drewniana elewacja i jej charakterystyczny podział, który nawiązuje do szalowanych ścian budynków tradycyjnych. Wyrzutnia instalacji wentylacji mechanicznej zaprojektowana została w tradycyjnej formie komina. Detale w postaci drewnianych, harmonijkowych okiennic oraz opierzenia drzwi deskami elewacyjnymi nawiązują do tradycyjnego zdobnictwa architektonicznego. Cokół oraz posadzki tarasów wykończone gładkimi płytami lokalnego kamienia nawiązują do tradycyjnych podmurówek z polnych kamieni.

Budynek zaprojektowano w technologii szkieletowej – drewnianej, opartej na drewnianych belkach dwuteowych oraz fornirowym drewnie warstwowym. Projekt zakłada użycie drewna również jako izolacji termicznej, dzięki czemu drewno stanowi objętościowo zdecydowaną większość spośród wszystkich materiałów budowlanych użytych do budowy domu, a jest to materiał o ujemnym potencjale tworzenia efektu cieplarnianego (GWP). Dzięki technologii szkieletowej – drewnianej budynek jest relatywnie lekki. Pozwala to na zastosowanie mniejszych fundamentów, a tym samym zredukowanie ilości materiałów potrzebnych do ich budowy. Budynek zaprojektowano tak, aby w sposób bierny zarówno pozyskiwał energię ze światła słonecznego, jak i zapobiegał przegrzewaniu się latem. W centralnym punkcie domu zamiast urządzenia ogniowego z kominem znajduje się pomieszczenie z ekologiczną infrastrukturą techniczną. Jest to rozwiązanie symboliczne (przejście z tradycyjnych form ogrzewania domu na odnawialne źródła energii) oraz praktyczne (powoduje to zredukowanie długości instalacji, co przekłada się na bardziej efektywne działanie urządzeń). Na terenie inwestycji zaprojektowano system gospodarki wód opadowych. Woda deszczowa posłuży do spłukiwania toalet oraz podlewania ogrodu w czasach bezopadowych.


Publikacje projektu:

https://architektura.muratorplus.pl/konkursy/modelowy-dom-neutralny-klimatycznie-dla-mazowsza_11322.html

https://www.architekturaibiznes.pl/konkurs/wyroznienie-ex-aequo-tomaszewski-kozlowski,9444.html

Projekt domu jednorodzinnego

Nagroda w konkursie, organizowanym przez Warszawski Oddział Stowarzyszenia Architektów Rzeczpospolitej Polskiej oraz Samorząd Województwa Mazowieckiego, na projekt domu neutralnego klimatycznie, inspirowanego tradycyjną architekturą województwa mazowieckiego.

DOM MAZOWIECKI

Mazowieckie, Polska, 2021

bottom of page